AG Real Estate

AG Real Estate heeft 1 SPACE DESIGN de opdracht gegeven om een maquette te maken van een van hun huurruimtes. Het was de bedoeling om de potentiële huurder een duidelijk beeld te geven van de beschikbare ruimte.